Szkolenia dla menedżerów placówek medycznych

Zarządzanie przedsiębiorstwem – niezależnie od jego rozbudowania – to niełatwe zadanie. Tym większa odpowiedzialność ciąży na menedżerach placówek medycznych, gdyż operują oni w sektorze bazującym na zaufaniu publicznym. Oferujemy kompleksowe i holistyczne szkolenia dla osób zarządzających placówkami medycznymi.

Czytaj dalej

Szkolenia dla rejestracji z prawidłowych rozmów z Pacjentami

Kontakt z Pacjentem jest niezwykle ważnym obszarem budowania długoterminowej relacji. Prawidłowe prowadzenie rozmowy już we wczesnym etapie zwiększa zaufanie do placówki i budzi pozytywne nastawienie u Pacjenta. Proponujemy szkolenia dedykowane pracownikom rejestracji z zakresu prawidłowych rozmów z Pacjentami.

Czytaj dalej

System motywacyjny dla pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania klientów komercyjnych

Zmotywowany pracownik korzystnie wpływa na funkcjonowanie firmy i godnie reprezentuje przedsiębiorstwo w kontakcie z Klientem. Tę zależność można zauważyć także w placówkach medycznych, które coraz częściej kierunkują się na Klientów komercyjnych. Pomagamy w skutecznym wdrożeniu systemów motywacyjnych, uprzednio szczegółowo omawiając to zagadnienie.

Czytaj dalej

Przesłuchanie i analiza rozmów telefonicznych przeprowadzanych przez pracowników recepcji z Pacjentami

Rozmowy telefoniczne na linii recepcja-Pacjent pozwalają zrozumieć prawidłowość funkcjonowania placówki. To także system kontroli jakości obsługi, która powinna legitymować się wysokimi standardami. Przesłuchując i analizując rozmowy pracowników recepcji zwracamy uwagę na nieprawidłowości w kontakcie z Pacjentem.

Czytaj dalej

Szczegółowa analiza pracy zespołu obsługi Pacjenta

Placówka medyczna jest jak organizm – jeden rozregulowany obszar negatywnie wpływa na całość. Istotną rolę pełni tu obsługa Pacjenta, której stosunek do pacjenta rzutuje na ogólną pracę placówki. Szczegółowa analiza pracy zespołu pomaga znaleźć ewentualne uchybienia i wyeliminować je w celu wyznaczenia nowych standardów.

Czytaj dalej

Analiza pracy zespołu placówki

Placówka medyczna powinna kierować się najwyższymi standardami jakości, niezależnie od obszaru. Problemy wewnątrz zespołu, nieprzestrzeganie ustalonych reguł lub brak ujednoliconych standardów niesie szereg konsekwencji. Aby mieć pewność, że placówka funkcjonuje prawidłowo, proponujemy holistyczną analizę pracy personelu.

Czytaj dalej