Każdy pracownik zatrudniany w przedsiębiorstwie otrzymuje swój zestaw obowiązków i codziennych zadań. Powinien on wywiązywać się z nich w sposób możliwie najlepszy, gdyż wpływa to na ogólną efektywność firmy. Regularna analiza pracy poszczególnych zespołów pozwala zrozumieć mentalność pracowników oraz regulować „puls życia” przedsiębiorstwa.

Powierzając nam analizę pracy wskazanego zespołu, przyglądamy się codziennemu funkcjonowaniu danej komórki i jej pracowników. Badanie prowadzimy w sposób holistyczny, zwracając uwagę na nawyki i zachowania negatywnie wpływające na kadrę. Skupiając się na niekorzystnych i niepożądanych elementach pracy zespołu, pamiętamy i dostrzegamy także pozytywne, korzystne aspekty współpracy wewnątrz komórki. Dążymy do tego, by redukować i eliminować niesprzyjającą rutynę, jednocześnie promując dobre postawy i silne elementy danej organizacji. Badania wykonujemy zarówno jednorazowo, w trybie doraźnym, jak i systematycznie, prowadząc regularną analizę. Efektem końcowym jest obszerny raport zawierający szereg informacji na temat pracy wskazanego zespołu w placówce medycznej.

Przeprowadzone przez nas badanie umożliwi kadrom kierowniczym zapoznanie się z efektywnością wykonywania zadań powierzonych danemu zespołowi. Możliwa jest ocena pracowników nie tylko jako całego działu, ale też poszczególnych osób wchodzących w skład zespołu. Dzięki takiej analizie placówka medyczna otrzyma cenne wskazówki co do efektywności swojej pracy i perspektyw na najbliższą przyszłość.