Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Specjalista z zakresu technologii IT
|2017-09-14T15:22:34+00:0013 września 2017|

 

DN Daniel Nowocin realizuje projekt pt.: „Proinnowacyjne usługi doradcze dla firmy DN Daniel Nowocin w zakresie implementacji innowacji technologicznej -produktowej – systemu Smartic” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału do wdrożenia, a w następstwie tego wdrożenia we własnym przedsiębiorstwie innowacji o charakterze technologicznym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, m.in. pozyskanie profesjonalnych usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji od posiadających odpowiednie kwalifikacje Instytucji Otoczenia Biznesu.

Realizacja projektu umożliwi:

  • Wejście na rynek z niespotykanym dotychczas na polskim rynku produktem opartym na innowacyjnych funkcjonalnościach, które przyniosą korzyści placówkom medycznym i pacjentom;
  • Zdefiniowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektem informatycznym;
  • Określenie procedur tworzenia dokumentacji projektowej;
  • Poprawę jakości procesów sprzedaży i dystrybucji rozwiązań informatycznych.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-14-0003/17
Całkowita wartość projektu 162 950.40 PLN
Dofinansowanie projektu z UE 92 736.0 PLN

 

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (DN Daniel Nowocin, ul. Hanki Czaki 4/8, 01-588 Warszawa) jedynie do kontaktu ze mną.

Zostaw numer
oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (DN Daniel Nowocin, ul. Hanki Czaki 4/8, 01-588 Warszawa) jedynie do kontaktu ze mną.