Benefity pozapłacowe i dodatki do wynagrodzenia podstawowego to w zdecydowanej większości przedsiębiorstw standard. Najaktywniejsi i najbardziej efektywni pracownicy otrzymują premie uznaniowe lub procent od transakcji, co stanowi motywację do dalszej pracy. Nie inaczej powinno być w placówkach medycznych, gdzie pozyskanie klienta komercyjnego jest sukcesem. Nasza usługa pozwala stworzyć atrakcyjny system motywacyjny zachęcający do dalszego pozyskiwania kontrahentów.

Odpowiednio zbilansowany system motywacyjny stanowi atrakcyjną zachętę dla pracownika i nie naraża placówki na znaczne uszczuplenie budżetu. Połączenie tych dwóch kwestii bywa problematyczne, najczęściej bowiem propozycje nagród spotykają się z obojętnością personelu lub stwarzają realne ryzyko przepalania budżetu. Aby tego uniknąć, pomożemy Ci opracować system adekwatnych benefitów dla pracowników, którzy pozyskają klientów komercyjnych. Proponowane przez nas metody zostały wdrożone w dziesiątkach placówek i z powodzeniem wspierają menedżerów w procesie motywowania kadry pracowniczej. Efektem naszych działań jest regularne pozyskiwanie kontraktów pomiędzy wspieraną placówką a klientami komercyjnymi. Ci z kolei decydują się na podpisanie umów abonamentowych, które stanowią stabilne i pewne źródło dochodu dla placówki partnerskiej.

Intensywna konkurencja na rynku usług medycznych sprawia, że każdy Pacjent i klient komercyjny jest bezcenny. Wiedzą o tym nie tylko kadry kierownicze i osoby mające dostęp do rozrachunków placówki, ale i sami pracownicy handlowi i reprezentanci firmy. Odpowiedni system motywacyjny opracowany we współpracy z naszą firmą będzie stanowić świetną zachętę do podjęcia wysiłku w kierunku pozyskania nowych kontraktów i umów partnerskich.