Kierownicze funkcje w każdej firmie pełnią niezwykle istotną rolę: scalają i koordynują działania podwładnych pracowników. Dzięki temu możliwe jest realizowanie zadań bieżących i udoskonalanie danego pionu przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak możliwe, jeśli na stanowisku menedżera znajdzie się osoba bez odpowiedniego przygotowania. Aby mieć pewność co do kompetencji osób zarządzających placówką medyczną, oferujemy kompleksowe, wszechstronne szkolenia dla menedżerów.

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że współczesny menedżer musi być – kolokwialnie mówiąc – człowiekiem-orkiestrą. To od niego zależy sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zadowolenie podwładnych czy atrakcyjność placówki w oczach Pacjentów. Na szkoleniu przedstawiamy wyzwania, przed którymi staje współczesny menadżer, a zagadnienia omawiamy w postaci ciekawych i przystępnych case studies. Zwracamy uwagę na sytuacje kryzysowe i najczęściej popełniane błędy oraz podpowiadamy, jak zarządzać trudnymi zadaniami i problematycznymi kwestiami. Poza przekazywaniem wiedzy w teorii i ćwiczeniami praktycznymi, trenerzy z chęcią odpowiedzą na pytania, które nurtują przyszłych menedżerów. To szkolenie można traktować zarówno jako przygotowanie do pełnienia nowej funkcji, jak również pogłębienie kompetencji w roli menedżera.

Efektem końcowym przeprowadzonego szkolenia jest sylwetka menedżera przygotowanego do zarządzania placówką medyczną. Wiedza poznana w teorii z powodzeniem wdrażana jest w codziennej praktyce przedsiębiorstwa. Pozytywne zmiany odczuwa nie tylko personel zatrudniony w placówce, ale i Pacjenci korzystający ze świadczeń firmy. Jednocześnie placówka medyczna jako całość ma gwarancję stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania nawet w niesprzyjających okolicznościach.