Rutynowa analiza pracy zespołu to podstawowa forma weryfikacji rzetelności i sumienności pracowników. Bywają jednak problemy pobieżnie niedostrzegalne lub zakamuflowane, które można dostrzec wyłącznie podczas szczegółowego badania. Nie każda placówka ma jednak czas i możliwości kadrowe na prowadzenie tego typu działań. Przychodzimy z pomocą, proponując szczegółową analizę pracy personelu zajmującego się obsługą Pacjenta.

Odwiedzający placówkę Pacjent powinien czuć już od pierwszych chwil, że znajduje się we właściwym miejscu, pod fachową opieką. Niekiedy jednak to uczucie może być zmącone przez chaotyczną, niefrasobliwą lub opieszałą obsługę Pacjenta. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele: od przeciążenia obowiązkami przez niekompetencję jednostkowych osób aż po brak jednolitych standardów. Szczegółowa, dogłębna analiza pracy zespołu pozwoli precyzyjnie wychwycić wszelkie błędy, a następnie opracować receptę na bolączkę placówki medycznej. Ostatecznością jest zwalnianie pracownika – sądzimy, że o wiele lepszym rozwiązaniem jest wdrożenie jednolitych standardów i odpowiednie szkolenie. Zaproponowane i zaakceptowane zmiany pomagamy wdrożyć łagodnie, acz dynamicznie, unikając rewolucyjnych kroków i „terapii szokowej” na personelu obsługującym Pacjentów.

Propozycja szczegółowej analizy pracy niesie ze sobą szereg korzyści. Podstawową zaletą jest możliwość wychwycenia i neutralizacji ewentualnych nieprawidłowości. Istotną kwestią jest także bezstronność badania – nie będziemy tuszować błędów z uwagi na prywatne sympatie czy antypatie do danej osoby. Na uwagę zasługuje również fakt, iż badanie to nie angażuje dotychczas zatrudnionego personelu – wszystkie obowiązki bierzemy na siebie, jednocześnie nasza obecność nie będzie obciążeniem.