image
  1. Stworzenie strategii komunikacji placówki medycznej ze wskazaniem narzędzi i kanałów promocji oraz proponowanym budżetem.
  2. Wyznaczenie celów biznesowych oraz kluczowych wskaźników efektywności.
  3. Stałe raportowanie i ciągłe doradztwo w zakresie działań marketingowych w Internecie I pozostałych obszarach.
  4. Zapoznanie ze strategią działania konkurencji w Internecie. Audyty konkurencji dotyczące ich działań online.
  5. Opracowanie strategii synergii wielu działań promocji w Internecie oraz strategii integracji tradycyjnych działań marketingowych z działaniami online.