Platforma edukacyjna to narzędzie umożliwiające zarządzanie procesem szkoleniowym organizacji w jednym miejscu. Usprawnia ona komunikację wewnętrzną, procesy rekrutacyjne i onboardingowe w firmie. Narzędzie to odpowiednio wykorzystane może ułatwiać określenie indywidualnego planu szkoleniowego pracownika oraz ścieżki jego rozwoju.

Zastosowanie platformy edukacyjnej 

Jej funkcjonalność jest efektem połączenia kompetencji programistów, specjalistów od edukacji i komunikacji.
Zastosowanie platformy edukacyjnej w organizacji usprawnia rozwój pracowników oraz zwiększa ich zaangażowanie w naukę. Mobilizująco na to zachowanie działa możliwość korzystania nie tylko z zamieszczonych na niej szkoleń, ale również z materiałów interaktywnych, ciekawych ćwiczeń, grywalizacji oraz zdobywania certyfikatów uczestnictwa.
Ze strony pracodawcy atutami korzystania z tego narzędzia jest możliwość zarządzania wiedzą pracowników i organizacja szkoleń w jednym miejscu. Ważnym argumentem jest również redukcja czasu poświęconego na szkolenia, eliminuje się bowiem konieczność przemieszczania pracowników oraz zmniejszania ogólnych kosztów związanych z udziałem w zajęciach. Jest to narzędzie, które sprawnie wykorzystane może posłużyć do poprawy komunikacji w firmie. Platforma jest systemem, które wspomaga zarządzanie zespołem, szczególnie cennym, podczas pracy zdalnej.

Jak zatem jej funkcjonalność można wykorzystać w placówce medycznej?

Platforma edukacyjna pracowników

Czyli platforma dla osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki, położnej, rehabilitanta czy laboranta. Ale także dla pracowników zatrudnionych w ośrodku medycznym, a nie wykonujących zawodu medycznego, tj. pracowników sekretariatów medycznych czy rejestracji.

Jednym z jej głównych zadań jest propozycja aktywności edukacyjnej dla specjalistów z określonej dziedziny. Multimedialne kursy e-learningowe, szkolenia, webinaria, wideokonferencje odbywające się w czasie rzeczywistym, ale także opracowane wideo wykłady, to obecnie coraz powszechniejsza praktyka. Ich zaletą jest możliwość udostępnienia uczestnikom udziału w forach dyskusyjnych, podczas których uczestnicy i prezenterzy mogą komunikować się tak, aby każdy z nich mógł zadać pytanie oraz otrzymać odpowiedź. Nierzadko zaawansowane systemy e-learningowe dla lekarzy wyposażone są również w symulatory ułatwiające podejmowanie decyzji klinicznej.

Z rozwiązań tych mogą korzystać zarówno specjaliści, jak i młodzi adepci nauk medycznych.

Posiadają one własne systemy wspomagania i monitorowania postępów edukacyjnych, poprzez możliwość wykonywania ćwiczeń i ankiet ewaluacyjnych oraz sprawdzania wiedzy w testach i quizach.

Umożliwiają one z jednej strony zaspokojenie potrzeby ustawicznego kształcenia personelu, wspomagając lub zastępując edukację stacjonarną, z drugiej strony racjonalizują czas i koszty jakie należałoby ponieść, w przypadku konieczności uczestnictwa pracowników w szkoleniach tradycyjnych.

Platforma edukacyjna pacjentów

Ideą tego typu rozwiązań jest chęć popularyzacji wiedzy z zakresu szeroko rozumianej tematyki zdrowotnej. Stąd udostepnienie zasobów platformy edukacyjnej pacjentom, ich rodzinom, studentom i uczniom, organizacjom pacjenckim oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Ze względu na mnogość informacji dotyczących zdrowia dostępnych w sieci internetowej, to właśnie platforma edukacyjna powinna być źródłem rzetelnej i wiarygodnej wiedzy pacjentów o profilaktyce chorób, o ich specyfice i następstwach, możliwościach podniesienia jakości życia w przypadku zachorowania.

Rolą platformy edukacyjnej dla pacjentów powinna być również pomoc w zrozumieniu mechanizmów zapobiegania i walki z ewentualną chorobą. Dlatego też przekazywana na niej wiedza powinna być przedstawiona językiem zrozumiałym dla chorych i ich rodzin.

Na platformach placówki medycznej skierowanej do pacjentów można zatem znaleźć szkolenia e-learningowe, na temat schorzeń, których leczeniem zajmuje się dany ośrodek. Jednak nie tylko. Są tam również publikacje tematyczne dotyczące określonych jednostek chorobowych, aplikacje mobilne, ćwiczenia i diety, poprawiające ogólną kondycję i związane z ogólnie pojętą opieką i profilaktyką zdrowotną. Nierzadko znajdują się na nich również kalkulatory umożliwiające sprawdzenie poziomu ryzyka zachorowania na określone schorzenie, oraz wytyczne wskazujące co należy zmienić,
aby to ryzyko obniżyć.

Cała formuła takiego przedsięwzięcia ma na celu wspieranie postaw prozdrowotnych, uczenie odpowiedzialności za własne zdrowie, mobilizację pacjentów do wdrażania zdrowych nawyków,
a także zacieśnianie kontaktów pomiędzy pacjentem, a ośrodkiem medycznym.

Jeżeli nie korzystaliście jeszcze z tego typu rozwiązań, zapraszamy do zapoznania się z ofertą platformy edukacyjnej Medidesk Edu dla branży medycznej. -> https://www.medidesk.edu.pl/

Znajdziesz tam specjalistyczne kursy i szkolenia, webinary oraz audyty. Zachęcany do skorzystania z bezpłatnych e-booków, zawierających cenne wskazówki ekspertów dotyczące funkcjonowania kluczowych procesów w ośrodku.

Platforma Medidesk Edu jest źródłem rzetelnej, opartej na praktycznej wiedzy edukacji. Kierujemy ją do, kadry zarządzającej i pracowników mających wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej.

Kontakt

ADRES

ul. Niegolewskiego 17
01-570 Warszawa

TELEFON

tel. 22 120 20 89

E-MAIL

biuro@mediahealth.pl  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i kontakt w sprawie informacji handlowych drogą telefoniczną.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89 w celu prowadzenia działań marketingowych i handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@mediahealth.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administratorem danych osobowych jest DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://mediahealth.pl/polityka-prywatnosci

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną e-mail.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych i handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@mediahealth.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administratorem danych osobowych jest DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://mediahealth.pl/polityka-prywatnosci/