Nowe regulacje prawne wdrożone wraz z Polskim Ładem wprowadzają wiele zmian mających bezpośrednie przełożenie na obciążenia podatkowe podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody medyczne. Jeszcze przed 20 lutym 2022 r., a więc przed terminem podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie formy opodatkowania, staramy się przedstawić i usystematyzować najważniejsze z nich.

Zmiany w opłatach składki zdrowotnej

Odliczenia składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2022 r. składka zdrowotna nie może być odliczana od zaliczki na podatek dochodowy. Do końca 2021 r. przedsiębiorcy mogli odliczać tę składkę w wysokości 7,75 %.

Wysokość składki zdrowotnej

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona została od formy opodatkowania:

 1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych – składka w wysokości 9%, uzależniona od dochodu;
 2. Podatek liniowy – składka w wysokości 4,9 % dochodu, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r., to 270 zł);
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składka w wysokości 9%, podstawa wymiaru uzależniona od przychodu:
 • do 60.000 przychodu rocznie – 60% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 300 PLN miesięcznie);
 • do 300.000 przychodu rocznie – 100% przeciętnego wynagrodzenia (500 PLN miesięcznie);
 • powyżej 300.000 przychodu rocznie 180% przeciętnego wynagrodzenia (900 PLN miesięcznie).

Składanie deklaracji ZUS

Począwszy od 1 stycznia 2022 r.  deklaracje ZUS muszą być składane co miesiąc, również wtedy, gdy nie zaszły zmiany w podstawie obliczenia składek jak i wysokości samych składek.

Płatność składek

Nastąpiła zmiana terminu składania deklaracji ZUS i płatności składek – obecnie to
20. dzień następnego miesiąca po miesiącu za który deklaracja jest składana.

Zasada ta dotyczy płatników opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia (np. wspólnicy spółek), przedsiębiorcy i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych.

Zmiany w podatkach

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Od 1 stycznia 2022 r. następuje zwiększenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł – dotyczy rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Likwidacja karty podatkowej

Zmienione przepisy wykluczają możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej, jeżeli usługi medyczne świadczone są na rzecz innych podmiotów medycznych. Dla potrzeb podatkowych działalność taka nie będzie już uznawana za wolny zawód.

Podatek zryczałtowany dla osób wykonujących zawody medyczne

W związku ze skreśleniem zawodów medycznych z listy wolnych zawodów, obniżona zostaje również dla podatników świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) stawka ryczałtu z 17% do 14%.

Podniesienie wysokości progu podatkowego 

Ulega zmianie II próg podatkowy z 85.528 PLN, na 120.000 PLN (do tego progu dochód będzie podlegał stawce 17%, a ponad ten próg 32%). Zasada ta dotyczy rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

 

UWAGA: czas na wybór formy opodatkowania jest do:

 • dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo;
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Jeśli przychody z prowadzonej działalności gospodarczej osiągnięte zostały w styczniu tego roku, termin ten upływa 20 lutego 2022 r.

 

Inne zmiany

 • Z dniem 1 stycznia 2022 r. wszedł obowiązek umożliwienia dokonania płatności w formie bezgotówkowej. Przedsiębiorcy, także lekarze muszą zapewnić swoim klientom (pacjentom) możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność jest faktycznie wykonywana, przy użyciu instrumentu płatniczego tj. terminal płatniczy, blik, telefon lub przelew.
 • Nastąpiła zmiana przepisów w zakresie uznania za przychód z działalności gospodarczej przychodu ze sprzedaży samochodu leasingowanego na firmę. Jeżeli samochód leasingowany wykupiony po 1 styczna 2022 r. do majątku prywatnego zostanie sprzedany przed upływem 6 lat, to stanowić to będzie przychód z tej działalności gospodarczej i będzie powiększał dochód do opodatkowania. Do tej pory okres ten wynosił 6 miesięcy.
 • Z dniem 1 lipca 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy (lekarze) zobowiązani będą do użytkowania kas fiskalnych „on-line”. Będą musieli oni zintegrować terminal płatniczy (jeśli taki posiadają) z kasą „on-line”. W przypadku niewywiązania się z nałożonego obowiązku przewidziano karę nakładaną przez naczelnika urzędu skarbowego do 5.000 PLN. Podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęto przyjmowanie takich płatności i w roku następnym do wysokości 1 000
  PLN w roku podatkowym.

Kontakt

ADRES

ul. Niegolewskiego 17
01-570 Warszawa

TELEFON

tel. 22 120 20 89

E-MAIL

biuro@mediahealth.pl  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i kontakt w sprawie informacji handlowych drogą telefoniczną.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89 w celu prowadzenia działań marketingowych i handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@mediahealth.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administratorem danych osobowych jest DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://mediahealth.pl/polityka-prywatnosci

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną e-mail.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych i handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@mediahealth.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administratorem danych osobowych jest DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://mediahealth.pl/polityka-prywatnosci/