„Nie ma zarządzania bez świadomości”

„Nie ma zarządzania bez świadomości” to hasło nabrało szczególnego znaczenia w ciągu ostatnich dwóch lat. Doświadczenia pandemii COVID-19, wobec znacznego deficytu zasobów organizacyjnych, a przede wszystkim deficytu kadr medycznych, spotęgowały potrzebę dostarczania sprawnego sposobu zarządzania placówkami ochrony zdrowia.

Zarządzanie kompetencjami społecznymi

W obliczu narastającego kryzysu związanego z pandemią i narastających problemów kadrowych, bardzo istotne w efektywnym i świadomym zarządzaniu wydaje się posiadanie przez menedżera kompetencji społecznych. Chodzi tu o umiejętności tj.: zarządzania zmianą, umiejętności budowania dobrej atmosfery w zespole, komunikacji, jak również umiejętności rozwiązywania konfliktów, również tych powodowanych przez niezadowolonych pacjentów oraz prowadzenia skutecznych negocjacji.

Wyzwania jakie stoją obecnie przed menedżerami ochrony zdrowia, praca w ciągłym napięciu, konieczność stałej mobilizacji zespołu, emocje jakie temu towarzyszą, wymagają podejmowania trafnych decyzji operacyjnych i strategicznych. Niezbędne staje się również posiadanie szerszej wiedzy, pozwalającej sprawnie poruszać się na wszystkich poziomach sektora ochrony zdrowia, nie tylko tych stricte merytorycznych.

Zarządzanie zmianą

Szczególnie cenna w obecnej rzeczywistości wydaje się być umiejętność zarządzania zmianą. Pozwalającą menadżerom wyższego szczebla na regularne komunikowanie pracownikom w sposób przekonujący powodów zmiany oraz znaczenia zmian dla firmy. Niedostateczne uświadomienie pracownikom konieczności ich dokonania może być powodem niepowodzeń. Przedstawienie personelowi argumentów rzeczowych, istniejącego stanu rzeczy jako większego zagrożenia dla firmy niż wypłynięcie „na nieznane wody” oraz szczera dyskusja nad potencjalnymi problemami firmy często zmienia pierwotne, sceptyczne nastawienie do nowych rozwiązań i jest źródłem akceptacji i przyszłego sukcesu. Przykładem wdrożenia zmiany, która pierwotnie, z naszego doświadczenia przyjmowana jest sceptycznie może być wdrożenie call center w rejestracji podmiotów medycznych. Podejście najczęściej zmienia się, po przedstawieniu rzeczowych argumentów dotyczących np. kurczenia się udziału w rynku świadczeń, stagnacji dochodów, utraty potencjalnych pacjentów lub skarg i reklamacji związanych z brakiem komunikacji.

Z umiejętnością zarządzania zmianą silnie związana jest umiejętność rzeczowej i czytelnej komunikacji. Aby jednak była ona skuteczna, menadżer powinien również umieć słuchać. Dobre słuchanie pozwala na wyłonienie najistotniejszych kwestii związanych z daną sprawą.

Świadome zarządzanie nowoczesnymi technologiami

Nie bez znaczenia dla „świadomego zarządzania” jest ogromny postęp technologiczny, który ma miejsce w każdej dziedzinie życia gospodarczego, również w ochronie zdrowia. Możliwość wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii oraz AL w placówkach zdrowia, jest związane ze sporymi nakładami finansowymi na ochronę zdrowia. Jednak tak samo istotna, o ile nie bardziej jest świadomość wartości jakie płyną dla pacjenta i przyszłego funkcjonowania placówki medycznej z korzyści pochodzących z wdrażania tych technologii. Już obecnie oferowane są nowoczesne rozwiązania, związane ze sztuczną inteligencją w obszarach zdalnego monitoringu stanu zdrowia i diagnostyki pacjenta, a także komunikacji z pacjentem. To właśnie sztuczna inteligencja w przyszłości ma być odpowiedzią na problemy kadrowe w medycynie. wiadome inwestowanie w tą dziedzinę rozwoju może w przyszłości zagwarantować płynność i efektywność pracy poszczególnych grup zawodowych medyków i sektorów ochrony zdrowia.

Cel szkoleń menedżerskich

Celem szkoleń zatem powinno być wyposażenie osób zarządzających w nowoczesne metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji. Wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności ułatwiające odnalezienie się w meandrach skomplikowanej rzeczywistości.

Konieczną zaś cechą każdego menedżera podmiotu medycznego powinna być chęć otwartego i świadomego funkcjonowania w skomplikowanym obszarze jakim jest polski system opieki zdrowotnej. To świadome i otwarte funkcjonowanie ułatwiają właśnie szkolenia wspomagające podejmowanie kluczowych decyzji, ale również nie mniej istotne, z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zmianą, informacją, zastosowania nowoczesnych technologii i inne. Mają one na celu uporządkowanie wiedzy zawodowej w oparciu o nowo nabyte umiejętności, dają szansę wznieść na wyższy poziom wykorzystanie dostępnego potencjału zasobów.

Jeżeli jesteś menedżerem placówki medycznej to z pewnością wiesz, że praca z wymagającym zespołem, w tak trudnych i zmieniających się warunkach, wymaga ciągłego nadzoru i uwagi, dlatego korzystanie z dostępnych narzędzi pomocowych jakim są szkolenia daje wymierne korzyści zespołowi i placówce medycznej, a jednocześnie jest gwarantem rozwoju zawodowego osoby zarządzającej.

Aby umożliwić Tobie i Twojemu zespołowi osiągnięcie sukcesu przygotowaliśmy pakiet szkoleń skierowanych zarówno do osób kierujących jednostkami ochrony zdrowia, jak i całych zespołów mających kontakt z pacjentami. Wierzymy bowiem, że sukces każdego menedżera jest pochodną sukcesu pracowników, którymi zarządza. Zapoznaj się ze szkoleniami Medidesk już teraz https://medidesk.pl/nasze-szkolenia/  i podnieś sprawność i efektywność działań placówki zarządzanej przez Ciebie. 

Sprawdź także najbliższe webinary -> http://medidesk.pl/webinary

Kontakt

ADRES

ul. Niegolewskiego 17
01-570 Warszawa

TELEFON

tel. 22 120 20 89

E-MAIL

biuro@mediahealth.pl  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i kontakt w sprawie informacji handlowych drogą telefoniczną.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89 w celu prowadzenia działań marketingowych i handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@mediahealth.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administratorem danych osobowych jest DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://mediahealth.pl/polityka-prywatnosci

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną e-mail.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych i handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@mediahealth.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administratorem danych osobowych jest DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://mediahealth.pl/polityka-prywatnosci/