Benchmarking to obserwacja najlepszych w danej branży, nauka ich metod i na ich podstawie ulepszanie własnego biznesu. To sposób, by dorównać najlepszym, a następnie ich przewyższyć.

Krótka historia

Pojęcie „benchmarkingu” nie jest pojęciem nowym – zostało wymyślone przy okazji działań japońskich przedsiębiorców próbujących rozpoznać wiodące metody zarządzania w firmach amerykańskich i europejskich tuż po II Wojnie Światowej. Chcąc nadgonić zapóźnienie gospodarcze, poznawali rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne, następnie optymalizowanie je i wprowadzali do swoich rodzimych przedsiębiorstw. Między innymi dzięki temu Japonia tak szybko stała się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie państw na świecie.

Benchmarking i powody wprowadzania

Na podstawie badań „Polskie przedsiębiorstwa w obliczu integracji z Unią Europejską” z 2003 roku wiadomo, iż polskie przedsiębiorstwa w znakomitej większości znały pojęcie benchmarkingu lub chociaż domyślały się jego znaczenia, nawet jeśli nie stosowały go w praktyce. W dzisiejszych czasach trudno nie założyć, aby przedsiębiorcy chcący odnieść sukces nie wykorzystywali metod zaobserwowanych u liderów danej branży.

Najczęstszymi powodami, dla których organizacje stosują benchmarking są:

 • znajdowanie pomysłów poza własnymi schematami myślenia
 • kompleksowe zrozumienie istoty i procesów, jakie mają miejsca w organizacji
 • zdefiniowanie efektywnych celów strategicznych
 • poznanie, zrozumienie oraz spełnianie zmieniających się potrzeb klientów
 • wprowadzenie udoskonaleń zaobserwowanych u najlepszych w branży
 • inicjowanie w organizacji procesu czynnego uczenia się

Zanim można przejść do cech benchmarkingu, warto wymienić co może być jego przedmiotem. Są to:

 • Produkty
 • Procesy
 • Funkcje
 • Strategie
 • Koszty
 • Struktury organizacyjne

Jak widać, benchmarkingowi można poddać każdy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprawia to, że w praktyce można zoptymalizować swoją firmę pod każdym względem.
Niemniej, rodzi się pytanie – na czym właściwie polega benchmarking?

Benchmarking najlepiej charakteryzuje kilka cech; oto one:

 • Korzystanie z metod i technik pomocniczych.
 • Wykorzystywanie podejścia procesowego.
 • Wykorzystanie w analizie pomiaru, oceny i porównania rezultatów.
 • Uczenie się od innych, ale nie kopiowanie ich rozwiązań.
 • Pragmatyczny charakter wprowadzanych zmian, ich ewolucyjny charakter.
 • Uniwersalność – możliwość zastosowania w różnych rodzajach działalności.

Benchmarking przedmiotowy

Zasadniczo wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje benchmarkingu przedmiotowego. Są to:

Benchmarking wewnętrzny – polega na porównywaniu wyników jednej placówki do innej działającej w ramach tej samej organizacji.

Benchmarking konkurencyjny – polega na porównywaniu wyników organizacji do wyników konkurencji.

Benchmarking funkcjonalny – polega na porównywaniu wyników organizacji do wyników organizacji spoza branży.

Widać po tych definicjach, że firmy nie posiadające filii nie będą mogły skorzystać z benchmarkingu wewnętrznego. Nadal pozostają dla nich dostępne opcje analizy porównawczej konkurencji oraz zbadanie tych samych funkcji u firm działających w innych branżach.

Benchmarking podmiotowy

Podejście przedmiotowe, a zwłaszcza jego trzy główne rodzaje (benchmarking wewnętrzny, konkurencyjny i funkcjonalny) to nie jedyne sposoby udoskonalania przedsiębiorstw. Można wyróżnić także następujące typy benchmarkingu:

 • strategiczny
 • procesowy
 • produktowy
 • metod zarządzania

O ile podejście procesowe, produktowe i odnoszące się do metod zarządzania nie powinno budzić szczególnych wątpliwości, to warto przyjrzeć się dokładniej na czym polega benchmarking strategiczny.

Benchmarking strategiczny

Jest to benchmarking, który ma zdecydowanie największe znaczenie dla marki, jeśli ta zamierza się rozwijać lub została zmuszona do zaprezentowania sobą zupełnie nowych wartości. Wymieńmy kilka podstawowych celów benchmarking strategicznego:

 • określa rozwój firmy na tle konkurencji
 • określa rozwój firmy na tle najlepszych firm spoza branży
 • ustala i dopracowuje strategię, która ma największe szanse powodzenia
 • zapewnia, że podstawowe procesy organizacji są konkurencyjne
 • zapewnia, że zaawansowanie technologiczne pozostaje na konkurencyjnym poziomie
 • rozpoznaje kluczowe elementy sukcesu na danej części rynku
 • potwierdza, iż struktura organizacji, ceny, wydajność, produkty oraz usługi są poziomie, pozwalającym
 • konkurować na wybranym rynku

Benchmarking strategiczny to analiza „wizji” przedsiębiorstwa, jego „misji” na rynku oraz tego, co sobą reprezentuje i jak to robi. Jest to najogólniejszy rodzaj analizy, jednak jego dokonanie pozwala zyskać „szeroki obraz” na temat tego gdzie się firma w tym momencie znajduje i dokąd zmierza.

Benchmarking usług marketingowych w branży podmiotów medycznych

O ile dokonanie benchmarkingu produktów w branży medycznej i wprowadzenie odpowiednich zmian w przedsiębiorstwie może być problematyczne, to optymalizacja komunikacji jest łatwiejsza. Głównym powodem, dla którego tak się dzieje, to dostęp do przejawów komunikacji marketingowej konkurencji – te łatwo można znaleźć i poddać analizie. Nieco gorzej przedstawia się sytuacja z efektami tej komunikacji, ponieważ konkurencja nie podzieli się swoimi wynikami. Niemniej, wyspecjalizowane agencje marketingowe mogą z łatwością dokonać benchmarkingu marketingowego w danej placówce medycznej i zarekomendować zmiany.

Analizie mogą zostać poddane wszelkie aspekty komunikacji konkurencji, m. in:

 • wizerunek
 • serwis www
 • content w serwisie www
 • social media
 • akcje promocyjne
 • komunikacja wizualna i tekstowa
 • funkcjonalności serwisu www
 • proces obsługi klienta

Każdy z czynników nie musi być jednak porównany tylko i wyłącznie do dokonań konkurencji. Kolejną z zalet benchmarkingu i przyczyną jego nieustannej obecności w przedsiębiorstwach na całym świecie jest podejście funkcjonalne. Charakteryzuje się ono analizą porównawczą jakiegoś elementu (np. social mediów) w oderwaniu od branży, w której się działa. Pozwala to na zainspirowanie się większą ilością rozwiązań, nierzadko doprowadzając do stworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Powody, dla których benchmarking to dobry wybór

Benchmarking to dobry wybór dla większości placówek medycznych, ponieważ pozwala zdefiniować obszary wymagające udoskonalenia. I o ile benchmarking usług czy produktów to nie lada wyzwanie, to analiza porównawcza komunikacji marketingowej lub samej strategii prezentowanej przez daną placówkę medyczną jest mniej kosztowna i może okazać się równie skuteczna.

Tagi: , , , , , , , ,

Kontakt

ADRES

ul. Niegolewskiego 17
01-570 Warszawa

TELEFON

tel. 22 120 20 89

E-MAIL

biuro@mediahealth.pl  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i kontakt w sprawie informacji handlowych drogą telefoniczną.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89 w celu prowadzenia działań marketingowych i handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@mediahealth.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administratorem danych osobowych jest DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://mediahealth.pl/polityka-prywatnosci

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną e-mail.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych i handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@mediahealth.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administratorem danych osobowych jest DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://mediahealth.pl/polityka-prywatnosci/