Przedsiębiorcy, którym zależy na rozwoju i wysokiej jakości świadczonych usług regularnie analizują otoczenie oraz własny podmiot. Dzięki temu wiadome jest, jak należy kierować firmą, na co zwrócić szczególną uwagę i co należy natychmiastowo poprawić. Jednym z takich narzędzi jest analiza SWOT – umiejętnie przeprowadzona wskaże obszary krytyczne i potencjalne zagrożenia jeszcze przed ich faktycznym wystąpieniem.

Czym jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych technik służących do porządkowania i analizy informacji na temat przedsiębiorstwa. Dzieli się ona na cztery kategorie, zwane ćwiartkami, które zarazem stanowią rozwinięcie akronimu SWOT:

 • Strengths (mocne strony) – wszystkie elementy, które stanowią wewnętrzną siłę przedsiębiorstwa, jego atuty i zalety, np. dogodna lokalizacja;
 • Weaknesses (słabe strony) – wszystkie elementy, które stanowią wewnętrzną słabość przedsiębiorstwa, jego bariery i wady, np. brak strony internetowej;
 • Opportunities (szanse) – wszystkie elementy i zdarzenia, które z zewnątrz działają na korzyść przedsiębiorstwa, np. pozyskanie sponsora;
 • Threats (zagrożenia) – wszystkie elementy i zdarzenia, które z zewnątrz mogą osłabić przedsiębiorstwo, np. dodatkowe obciążenie podatkowe;

Każdemu elementowi można nadać wagę punktową danego zjawiska, dzięki czemu możliwe będzie dobranie odpowiedniej strategii. Decydując się na ten krok, warto zaznajomić się ze znaczeniem punktowania:

 • +3 oznacza najmocniejszą stronę / najkorzystniejszą szansę
 • +2 oznacza bardzo mocną stronę / bardzo korzystną szansę
 • +1 oznacza mocną stronę / korzystna szasnę
 • -1 oznacza słabą stronę / niekorzystną szansę
 • -2 oznacza bardzo słabą stronę / bardzo niekorzystną szansę
 • -3 oznacza najsłabszą stronę / najmniej korzystną szansę

Warto zwrócić uwagę, że niektóre czynniki zewnętrzne mogą być szansą dla jednego przedsiębiorstwa, a dla drugiego zagrożeniem. Przykładowo, lokalizacja w pobliżu ruchliwej ulicy będzie szansą dla lokali gastronomicznych i sklepów, ale dla prywatnego przedszkola będzie stanowić zagrożenie. Jeśli dany element nie pasuje do żadnej z powyższych kategorii, pomija się go lub klasyfikuje jako zjawisko nieistotne strategicznie.

Jak prawidłowo wykonać analizę SWOT?

Istnieje kilka sposobów, by wykonać rzetelną i kompletną analizę SWOT – my skupimy się na rozszerzonej analizie z nadawaniem wartości punktowych. Do tego zadania potrzebny będzie notes i dwóch lub trzech pracowników firmy z różnych działów. Każda z osób na swojej kartce papieru spisuje zalety i wady firmy oraz potencjalne zdarzenia, które mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na firmę. Równolegle my sami wykonujemy podobne zadanie, nie sugerując się odpowiedziami współpracowników. Następnie danym elementom przyporządkowuje się wartości numeryczne od +3 do -3, zgodnie z wcześniej prezentowanym wyznacznikiem.

Gdy wszystkie osoby wykonają zadanie, naszym zadaniem będzie stworzenie kolumny 2×2 (rysunek poniżej) i przyporządkować każdy element do jednej z ćwiartek. Po przyporządkowaniu sumujemy punkty i widzimy, która z par ćwiartek (Strengths-Weaknesses / Opportunities – Threads) najsilniej oddziałuje na nasze przedsiębiorstwo w danym momencie:

 • Jeśli dominują ćwiartki Strengths i Opportunities, warto pomyśleć nad agresywnym rozwojem, np. poszerzeniem oferowanych usług czy ekspansją;
 • Jeśli dominują ćwiartki Strengths i Threads, należy zachować ostrożność oraz wykorzystywać swoje atuty i zabezpieczać je mimo niesprzyjającego otoczenia;
 • Jeśli dominują ćwiartki Weaknesses i Opportunieties, trzeba jak najszybciej przystąpić do eliminacji wad, by lepiej wykorzystywać nadchodzące szanse;
 • Jeśli dominują ćwiartki Weaknesses i Treads, to firma ma poważny problem i balansuje na granicy upadku, należy skupić się na przetrwaniu przedsiębiorstwa.

Analiza SWOT w placówce medycznej – czy warto?

Jak wcześniej wspominaliśmy, analiza SWOT jest narzędziem uniwersalnym, które z powodzeniem można wdrożyć w rozmaitych przedsiębiorstwach. Sprawdzi się ono tak samo dobrze w warsztacie samochodowym, franczyzowym sklepie mięsnym czy globalnej korporacji IT. Nie inaczej jest z przychodniami lekarskimi i placówkami medycznymi, które przecież bazują na zaufaniu społecznym i kompetencjach własnych. Szczególnie istotne jest to w sektorze prywatnym, gdzie konkurencja z roku na rok jest coraz silniejsza, a napływ Pacjentów – coraz większy.

Dobrze przeprowadzona analiza SWOT zaowocuje zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przyszłym. Podstawową korzyścią takiego działania jest rozeznanie sytuacji bieżącej oraz diagnostyka najpilniejszych bolączek i problemów. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe podjęcie działań naprawczych, które pomogą przywrócić właściwą „sprawność” placówce. Analiza SWOT powinna być punktem wyjścia, od którego należy rozpocząć tworzenie szeroko rozumianej strategii przedsiębiorstwa. To sprawi, że przyszłe działania będą jeszcze efektywniejsze i możliwa będzie precyzyjna realizacja założeń i celów. Nie można zapominać o kwestii predykcyjnej – przewidywanie pewnych szans i zagrożeń sprawi, że placówka medyczna wykorzysta nadarzające się okazje i uniknie negatywnych skutków płynących z niekorzystnego obrotu spraw.

 

Kontakt

ADRES

ul. Niegolewskiego 17
01-570 Warszawa

TELEFON

tel. 22 120 20 89

E-MAIL

biuro@mediahealth.pl  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i kontakt w sprawie informacji handlowych drogą telefoniczną.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89 w celu prowadzenia działań marketingowych i handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@mediahealth.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administratorem danych osobowych jest DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://mediahealth.pl/polityka-prywatnosci

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną e-mail.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych i handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@mediahealth.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administratorem danych osobowych jest DN Daniel Nowocin z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 120 20 89. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://mediahealth.pl/polityka-prywatnosci/