Aplikacja do kompleksowej obsługi oraz analizy zgłoszeń pacjentów. Pozwala na efektywne zarządzanie placówką medyczną, monitoring wskaźników biznesowych i wszystkich kanałów marketingowych.

Medidesk wspiera właścicieli i managerów placówek medycznych oraz beauty w codziennym zarządzaniu zespołem rejestracji oraz umożliwia lepszą kontrolę zakresu działań i efektywności pracy zespołu.

Dowiedz się więcej