Współpraca z podwykonawcami odbywa się w oparciu o wzajemne zaufanie co do jakości i rzetelności świadczonych usług. Dopóki obie strony są zadowolone z efektów współdziałania, dopóty nie ma powodów do ewentualnego niepokoju. Nie można jednak podchodzić do takiej kooperacji bezkrytycznie – zarówno pod względem prawnym, jak i finansowym. Może się bowiem okazać, że cena za świadczone usługi jest zbyt wysoka, a na rynku dostępna jest porównywalna jakość za podobne pieniądze.

Przegląd umów z firmami współpracującymi to kompleksowy audyt na gruncie administracyjnym i ekonomicznym. Nasi specjaliści zweryfikują stan prawny umowy i sprawdzą, czy nie ma w niej zapisków faworyzujących którąkolwiek ze stron. Zwrócimy uwagę na potencjalnie problematyczne klauzule i doradzimy najrozsądniejszą drogę wybrnięcia z zaistniałej sytuacji. Od strony ekonomicznej z kolei sprawdzimy, czy wynagrodzenie jest adekwatne do zakresu obowiązków i odpowiedzialności podwykonawcy. Jeśli nie, znajdziemy korzystniejsze oferty na rynku lub podpowiemy, co zrobić, aby nie przepłacać.

Efekty przeglądu umów odczuwalne są zarówno w przypadku pozytywnego, jak i negatywnego wyniku kontroli. Jeśli audyt przebiegnie pomyślnie, kierownictwo placówki upewni się, że współpraca z podwykonawcami jest optymalna i korzystna. Jeśli natomiast ujawnione zostaną nieprawidłowości, wówczas jest możliwe wdrożenie procedur naprawczych i związanie się korzystniejszą umową z innym podmiotem.