Analiza wydatków jest podstawowym działaniem przedsiębiorstw i jednostek samorządów terytorialnych w zakresie kontrolowania efektywności budżetu. Weryfikacja faktur kosztowych pozwala uzyskać obraz wydatkowania dostępnej puli pieniężnej oraz odpowiedzi na pytanie: czy nasze środki przeznaczane są na faktycznie niezbędne pozycje? Może się okazać, że wśród kosztów są pozycje przepłacone lub całkowicie zbyteczne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Przeprowadzamy analizę wydatków na podstawie otrzymanych danych finansowych, takich jak księgi handlowe, ewidencje, rejestry i innych dokumentów. Oceniamy zasadność zakupu poszczególnych elementów w danej ilości, zwracając uwagę na zaproponowane przez kontrahentów stawki. Jeśli uznamy, że dane wydatki są zbędne lub przepłacone, sugerujemy działania naprawcze i podjęcie kroków do efektywnego wykorzystywania budżetu. Poszukujemy tańszych alternatyw pod względem siedziby placówki medycznej i kosztów utrzymania budynku – czynszu, energii czy płatności za wywóz śmieci. Działania optymalizacyjne obejmują zarówno najdroższe i najbardziej kosztowne elementy, jak również te mniejsze, sporadyczne wydatki.

Skrupulatna i gruntownie przeprowadzona analiza wydatków pozwala wypracować oszczędności budżetowe bez radykalnych cięć czy zwolnień. Naszym Klientom doradzamy tylko takie rozwiązania, które sami bylibyśmy gotowi wdrożyć w naszym przedsiębiorstwie. Analizujemy, rozmawiamy i przedstawiamy fakty pamiętając, iż są to wyłącznie nasze sugestie – ostateczną decyzję na podstawie badania pozostawiamy Klientowi.