Nawet najlepsza kadra medyczna i najlepiej wypromowana placówka medyczna nie jest w stanie funkcjonować bez produktów medycznych. Mowa tu nie tylko o lekach, produktach zabiegowych czy płynach infuzyjnych, ale także o maseczkach chirurgicznych, rękawicach nitrylowych i środkach dezynfekujących. Jak dobrze wiemy, produkty medyczne występują w zróżnicowanych konfiguracjach i wariantach cenowych, a wysoka cena nie zawsze musi przekładać się na najlepszą jakość.

Aby zarządzać budżetem w sposób odpowiedzialny i efektywny, przeprowadzamy analizę kosztu zakupów produktów medycznych i usług dostawców. Sprawdzamy, czy zamawiany towar jest faktycznie niezbędny do funkcjonowania placówki oraz czy tworzone zamówienia są adekwatne do faktycznego zużycia materiałów. Weryfikujemy sposób funkcjonowania dostawców – być może ich faktyczne działanie jest niezgodne lub niewystarczające w odniesieniu do zapisków w umowach. Ceny produktów zestawiamy z alternatywami, by w razie potrzeby zasygnalizować możliwość zaoszczędzenia pieniędzy na podobnych jakościowo, lecz tańszych odpowiednikach.

Analiza kosztu zakupów produktów i usług to działanie, które owocuje już od pierwszego raportu. Na tej podstawie możliwe jest zaoszczędzenie gotówki przeznaczonej na zakupy oraz jej efektywniejsze wydatkowanie. To z kolei minimalizuje ryzyko „przepalania” budżetu i przekłada się na korzystniejsze wyniki finansowe w skali makroekonomicznej. Jeden szczegółowy audyt jest w stanie przynieść oszczędności rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.