Każde miejsce pracy z systemem zmianowym lub zatrudniające co najmniej trzech pracowników powinno mieć swój grafik. Narzędzie to potwierdza dyspozycyjność danego pracownika i pomaga uniknąć sytuacji, w której placówka pozostawałaby bez kadry. Trudno jest jednak stworzyć grafik, wedle którego całkowicie uniknie się przestojów i uzupełni luki. Mamy na to sposób i z chęcią pomożemy zweryfikować mechanizmy tworzenia grafików.

Tę propozycję powinny rozważyć przede wszystkim placówki, które oferują szereg usług medycznych i zatrudniają wiele osób. Wspieramy takie podmioty poprzez weryfikację mechanizmów unikania przestoju i uzupełniania luk w grafiku. Rozwiązujemy problemy związane z „przeładowaniem”, czyli nadmiernym obciążeniem pracą danej jednostki. Pomagamy także uzupełniać i pożytkować luki w grafiku tak, by wykorzystać pracę danej osoby możliwie najefektywniej. Każde nasze działanie osadzamy w realiach funkcjonowania placówki, dostosowując się między innymi do popytu na dane usługi czy grupę docelową Pacjentów. Ewentualne kompromisy przepracowujemy w formie dialogu z pracownikami, bez przymuszania czy siłowego narzucania zmian w harmonogramie pracy.

Rezultatem przeprowadzonych zmian jest wypracowanie efektywnego mechanizmu ustalania harmonogramu. Przestoje w pracy i ewentualne luki zostaną usunięte lub zredukowane do nieodczuwalnego poziomu. Pracownicy będą także zadowoleni z równomiernego rozłożenia obowiązków, bez nadmiernego obciążenia. Takie działanie poprawi ogólne funkcjonowanie placówki, usuwając jeden z najpoważniejszych problemów nieefektywności kadry.