Usługi świadczone na rynku medycznym są niezwykle zróżnicowane – od konsultacji lekarskich przez diagnostykę laboratoryjną aż po skomplikowane zabiegi. Poszczególne świadczenia różnią się nie tylko swoim skomplikowaniem czy dyscypliną medyczną, ale także infrastrukturą potrzebną do prawidłowego jej funkcjonowania. Bywają takie sytuacje, że usługa jest na tyle rzadko świadczona, iż nie opłaca się jej wykonywać w danej placówce.

Aby uniknąć nierentownej oferty rynkowej, przygotowaliśmy specjalne, holistyczne badanie opłacalności usług komercyjnych. Analizowane są poszczególne segmenty i świadczenia, które dana placówka świadczy lub ma zamiar włączyć do oferty. Mierzony jest poziom wydatków i rodzaj kadry, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania usługi. Nie bez uwagi pozostaje także lokalne zapotrzebowanie i zainteresowanie ofertą medyczną danego punktu. Po tak kompleksowej i holistycznej analizie kierownictwo placówki uzyskuje klarowną odpowiedź, które usługi są rentowne, a które stanowią drenaż budżetu. Na podstawie przygotowanego raportu można skutecznie zarządzać strategią i profilem medycznym analizowanej placówki.

Choć niektóre usługi mogą się wydawać ciekawą propozycją rynkową, to jednak realny popyt nie pozwoli na uzyskanie satysfakcjonującej stopy zwrotu. To zjawisko z kolei sprawia, że z czysto ekonomicznego punktu widzenia dalsze oferowanie świadczenia zwyczajnie się nie opłaca. Przeprowadzone przez nas badanie pozwoli uniknąć wejścia w pułapkę nierentownych usług, których oferowanie może przynieść szereg konsekwencji.