Branża medyczna, tak jak zdecydowana większość innych nisz, cechuje się obecnością konkurencji na rynku. Popularyzacja prywatnej opieki zdrowotnej i powszechność benefitów pozapłacowych w postaci pakietów medycznych zachęca do wejścia na rynek. Zarówno istniejące przedsiębiorstwa, jak i debiutujące placówki powinny regularnie analizować poczynania innych podmiotów medycznych.

W ramach oferowanego pakietu zwrócimy uwagę na działania głównych konkurentów i określimy opłacalność placówki na tle konkurencji. Na początku wytypujemy te miejsca, które stanowią potencjalnie największą i najważniejszą konkurencję. Następnie sprawdzimy, w jaki sposób podmioty te oddziałują na otoczenie i na samą placówkę. Kolejne kroki będą się skupiać na badaniach własnych, które zwrócą uwagę na rentowność świadczonych usług. Tak szeroki zakres analizy pozwoli odpowiedzieć na pytania dotyczące opłacalności funkcjonowania placówki na tle konkurencji. Raport końcowy będzie wskazówką dla osób zarządzających placówką, na podstawie której można skutecznie neutralizować wpływ konkurencji na otoczenie własne.

Konkurencja – nawet jeśli nie znajduje się w bliskim sąsiedztwie – ma wpływ na funkcjonowanie placówki. Coraz więcej osób woli bowiem dojechać do zaufanego miejsca świadczącego satysfakcjonujące usługi. Należy więc zadbać, aby to nasza placówka medyczna była postrzegana jako niekwestionowany lider na rynku lokalnym. Przygotowane przez nas analizy z pewnością pomogą opracować trafną strategię pozyskiwania Pacjentów.