1. Bezpłatny Program Szkoleniowo – Rozwojowy (zwany dalej Programem) opracowany przez zespół specjalistów Media Health (DN Daniel Nowocin) oraz Medidesk (Smartmed Sp. z o. o., ul. Hanki Czaki 4/8, 01-588 Warszawa), (zwanych dalej Organizatorami) jest programem skierowanym do każdej zainteresowanej rozwojem placówki leczniczej (zwanej dalej Placówką), posiadającej w swoich strukturach punkt rejestracyjny pacjentów oraz osoby odpowiedzialne za działania marketingowe.
 2. Dokładny czas i miejsce realizacji Programu dla każdej Placówki jest ustalany indywidualnie przez Organizatorów, wraz z przedstawicielem zainteresowanej Placówki.
 3. Program jest z założenia realizowany w ciągu minimum 21 dni, a ewentualne odstępstwa od długości trwania tego czasu ustalane są przez Organizatorów w zależności od sytuacji oraz procesu realizacji Programu z Placówką.
 4. Warunkiem przystąpienia Placówki do Programu jest podpisanie Umowy na wdrożenie i korzystanie z aplikacji Medidesk z bezpłatnym okresem testowym, w której określony jest sposób przeprowadzenia wdrożenia i zastosowania aplikacji Medidesk przez Placówkę. Placówka otrzymuje niniejszą Umowę po konsultacji ze specjalistą z zespołu Organizatorów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru Placówki spośród zgłoszeń do udziału w Programie na podstawie indywidualnej oceny, w tym m.in. oceny zdolności Placówki do realizacji etapów Programu pod względem następujących kryteriów:
  a) Liczba pracowników w Placówce
  b) Liczba zgłoszeń Pacjentów (w danym okresie)
  c) Możliwości techniczne i technologiczne Placówki
 6. Udział Placówki w Programie oraz procesie zgłoszeniowym do programu jest jednoznaczny z akceptacją powyższych punktów Regulaminu.